TP.HCM muốn chống nạn buôn bán hóa đơn

VietTimes -- Năm 2017, Cục Thuế TP.HCM sẽ thanh, kiểm tra các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, hoạt động kinh doanh liên kết có dấu hiệu chuyển giá; quyết ngăn chặn việc in, phát hành, mua bán hóa đơn khống.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo Báo cáo của Cục thuế TP.HCM, trong năm 2016, đơn vị thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế là 150.775 hồ sơ kê khai thuế, số kê khai bổ sung là 71 tỷ đồng. Qua thanh tra, kiểm tra tại 20.233 doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt là 2.863 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước là 1.467 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 381 tỷ đồng, giảm lỗ 120.162 tỷ đồng.

Trong năm 2017, ngành thuế thành phố tiếp tục đẩy mạnh thanh, kiểm tra chống thất thu thuế. Và xem hoạt động này là một trong những giải pháp tăng nguồn thu ngân sách,  tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế,

Cụ thể, TP.HCM sẽ thường xuyên thanh, kiểm tra các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, hoạt động kinh doanh liên kết có dấu hiệu chuyển giá (nhất là doanh nghiệp FDI - có vốn đầu tư nước ngoài).

Đặc biệt, trong năm 2017, TP.HCM sẽ đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Đồng thời với đó là triển khai thanh tra, kiểm tra thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu; doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm; kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên, mở rộng xử lý ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng, rà soát và xử lý đối với kinh doanh các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chống thất thu thuế với kinh doanh du lịch, thương mại, ăn uống và dịch vụ...

Đặc biệt, trong năm 2017, TP.HCM sẽ đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp