TP. Hồ Chí Minh muốn cấp sổ đỏ cho giấy tay mua bán đất

VietTimes -- Đối với những nhà, đất chuyển nhượng trước 1/7/2014 vẫn sẽ cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng khi có giấy tay.
TP. HCM sẽ xem xét việc cấp sổ đỏ cho giấy tay mua bán đất.
TP. HCM sẽ xem xét việc cấp sổ đỏ cho giấy tay mua bán đất.

Đó là thông báo của ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM trong phiên họp thường trực HĐND TP.HCM hôm 8/9.

Theo đó, Sở TN-MT thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường xem xét giải quyết cho phép cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (GCN) cho các trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay trước ngày 1-7-2014.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, trong 80.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCN vì không đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì có 37.000 trường hợp do chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay.

Đây là một số lượng rất lớn nên Sở Tài nguyên - môi trường đã kiến nghị và được Bộ Tài nguyên - môi trường đưa vào dự thảo trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai, trong đó mở rộng phạm vi thời gian quy định giải quyết cấp GCN đối với những trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay đến trước ngày 1-1-2008 (quy định hiện nay chỉ cấp GCN cho những trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay trước ngày 1-7-2004).

Hiện nay, người dân đang bức xúc về việc thủ tục giải quyết cấp giấy chứng nhận còn chậm trễ, số lượng hồ sơ tồn đọng lớn. Nhiều hồ sơ mới gặp một chút vướng mắc thì các sở, ngành đã dừng lại, không tìm cách giải quyết triệt để, ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi người dân.