Tổng giám đốc VEC bị xử lý thế nào sau sai phạm tại dự án nghìn tỷ?

Sau khi có kiến nghị xử lý của Kiểm toán Nhà nước tại dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Bình hồi tháng 1/2014, Bộ GTVT đã xử lý kỷ luật các cá nhân tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc VN như thế nào?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi Kiểm toán Nhà nước có thông báo kết quả kiểm toán Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) và nêu ra hàng loạt sai phạm, Bộ GTVT Bộ đã giao Thanh tra Bộ chủ trì đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiến hành nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm và khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Từ đó, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có ban hành văn bản nghiêm khắc phê bình Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đối với các tồn tại của Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1), đặc biệt là việc để tăng tổng mức đầu tư của dự án và chậm trễ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; Khẩn trương tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các Dự án tiếp theo.

Đối với chủ đầu tư dự án, Bộ trưởng GTVT đã "nghiêm khắc phê bình tập thể lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (trong giai đoạn thực hiện Dự án), Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1) đã để xảy ra các tồn tại như Kiểm toán đã nêu". Đồng thời, khẩn trương tiến hành kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến những sai sót mà Kiểm toán Nhà nước kết luận và thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tổng công ty để rút kinh nghiệm thực hiện các dự án tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cảnh cáo lần thứ nhất đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT và các nhà thầu phụ là đơn vị có liên quan về trách nhiệm đối với nhiều nội dung tồn tại của Dự án và cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư các dự án;

Trừ điểm trong danh sách xếp hạng và đăng tải các vi phạm trên trang Web của Bộ GTVT về đấu thầu đối với đơn vị Tư vấn thiết kế (Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và các đơn vị thầu phụ),

Bộ GTVT cũng thống nhất với đề xuất của VEC về hình thức xử lý cấm không cho tham gia các dự án do VEC làm chủ đầu tư trong thời gian 2 năm đối với các phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Gói thầu số 5 LAS XD 160 - thuộc Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng; Phòng thí nghiệm Gói thầu số 6: LAS XD 620 – thuộc Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông 481; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công không thanh toán chi phí thí nghiệm đối với các hạng mục còn tồn tại về chất lượng theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và kết quả kiểm định của CONINCO.II.

Về xử lý kinh tế, Bộ GTVT yêu cầu VEC tiếp tục tiến hành thu hồi, giảm trừ số tiền 2,105 tỷ đồng ngoài số tiền mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu trong Thông báo số 28/TB-KTNN ngày 16/1/2014 gồm: Giảm trừ giá trị thanh toán hạng mục bê tông nhựa chặt hạt mịn do thi công chưa đảm bảo chiều dày thiết kế tại gói thầu với diện tích phải xử lý là 11.117 m2 tương ứng với số tiền 998,7 triệu đồng (Gói thầu số 5 là 8.277 m2 tương ứng với 716,7 triệu đồng, Gói thầu số 6 là 2.840 m2 tương ứng với 282 triệu đồng).

Giảm trừ 50% chi phí lập tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án (khoảng 1 tỷ đồng) khi thanh toán cho TEDI.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã yêu cầu Hội đồng Thi đua Bộ không xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 1/2014 Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo kết quả kiểm toán Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1), theo Kiểm toán Nhà nước, tại công trình này sai từ công tác khảo sát đến lập dự án.., từ những sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu VEC giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện đến tháng 6/2013 trên 346 tỉ đồng, phải khẩn trương thu hồi số tiền tạm ứng chưa thu hồi hết theo quy định của hợp đồng là 30 tỉ đồng; mở rộng phạm vi kiểm định đối với những chỉ tiêu có sai sót: thành phần hạt của các lớp cấp phối đá dăm và các lớp bê-tông nhựa… Và VEC cũng phải kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và làm rõ trách nhiệm của BQL dự án, tư vấn giám sát...

Việc thực hiện kết luận thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan như thế nào trong các sai phạm tại dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào, ANTT.VN sẽ thông tin đến bạn đọc..

Theo ANTT