Tồn kho hơn 400.000 tấn đường

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/2/15 đến 15/3/15 là 82.850 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 88.220 tấn.

Tồn kho hơn 400.000 tấn đường

Theo Cục Chế biến Nông Lâm Sản và Nghề muối, lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/3/15 là 410.180 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 178.520 tấn.

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/2/15 đến 15/3/15 là 82.850 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 88.220 tấn.

Như vậy, tháng trước lượng đường các nhà máy bán ra tăng do kiểm soát được buôn lậu, tháng này lượng bán lại giảm xuống.

Giá đường bán buôn đường kính trắng loại một (có VAT) tại nhà máy giữ ổn định như tháng trước ở mức trên dưới 12.000 đồng kg, nhưng hiện nay đang có xu hướng giảm do tiêu thụ chậm.

Giá đường xuất sang Trung Quốc tại Lào Cai là: 12.800 đồng một kg. Giá mua mía 10 CCS tại ruộng vẫn ổn định. Nghệ An: 780.000 – 810.000 đồng một tấn; Cao Bằng, Sơn La: 800.000 - 870.000 đồng; Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Tây Ninh: 900.000 đồng; Đồng bằng sông Cửu Long: 750.000 đồng; Phú Yên: 920.000 đồng.

Tính đến ngày 15/3/2015 các nhà máy đã ép được 10.361.300 tấn mía, sản xuất được 984.680 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 2.019.000 tấn, lượng đường giảm 185.600 tấn.

Theo VOV

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm