Toàn bộ các ngành sẽ không cần phải tổ chức ĐHCĐBT khi nới room?

HSC cho biết nhận định của công ty vào ngày hôm qua là chưa hoàn toàn chính xác do đây là thông tin cập nhật nhanh nên cũng có thể có những thay đổi vào phút chót.
Toàn bộ các ngành sẽ không cần phải tổ chức ĐHCĐBT khi nới room?

Trong bản tin mới đây, CTCK Tp.HCM (HSC) đã có những cập nhật về nội dung Thông tư 123 sẽ được sửa đổi mà theo đó toàn bộ các ngành sẽ không cần phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) khi nới room và cho biết nhận định của công ty về vấn đề này vào ngày hôm qua là chưa hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, HSC cho biết, có vẻ việc sửa đổi trong đó doanh nghiệp không cần tổ chức ĐHCĐBT trong Thông tư 123 sẽ áp dụng cho tất cả các ngành, không chỉ ngành chứng khoán như HSC đề cập trong bản tin hôm qua. Theo đó những doanh nghiệp thuộc diện được phép nới room lên 100% sau khi Nghị định 60 có hiệu lực vào ngày 1/9 và Thông tư 123 có hiệu lực vào ngày 1/10 sẽ có thể nới room bằng cách nộp một số hồ sơ cần thiết lên UBCK để chứng minh là doanh nghiệp thuộc diện được phép nới room mà không cần tổ chức ĐHCĐBT.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 30-45 ngày trong quá trình xin nới room, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình nới room của khoảng 12 doanh nghiệp đã hết room hiện nay và thuộc diện được phép nới room (theo ước tính của HSC).

Trên thực tế những doanh nghiệp còn room như CII có thể cũng sẽ xin nới room và đã có công bố về ĐHCĐBT cho việc này. Có thể nói với sự sửa đổi này, CII sẽ không cần xin ý kiến cổ đông để nới room lên mức tối đa cho phép theo luật định (và chỉ phải làm điều này nếu nới room dưới mức tối đa cho phép theo luật định).

HSC cho biết nhận định của công ty vào ngày hôm qua là chưa hoàn toàn chính xác do đây là thông tin cập nhật nhanh nên cũng có thể có những thay đổi vào phút chót.

Theo NĐH