Chỉ đạo nổi bật: Chính thức nới room cho nhà đầu tư ngoại

Việc nới room (tỷ lệ sở hữu) không chỉ cởi nút thắt cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn tạo động lực cho hàng triệu nhà đầu tư chứng khoán trong nước.

Chỉ đạo nổi bật: Chính thức nới room cho nhà đầu tư ngoại

Chính thức nới room cho nhà đầu tư ngoại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9 tới đây.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định mới là nới room (tỷ lệ sở hữu) cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo cơ chế mới, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tới 100% cổ phần tại công ty đại chúng, ngoại trừ các trường hợp có quy định theo cam kết mở cửa, các ngành nghề có điều kiện.

Còn đối với lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty nhưng tối đa không quá tỷ lệ sở hữu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều thay đổi trong đề án tái cơ cấu Petro Vietnam

Cổ phần hoá Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, chuyển Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH Hai thành viên, tổ chức lại đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi…là những nội dung chính trong Quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015” vừa được Thủ tướng ký ban hành. 

Theo đó, từ năm 2015 đến hết năm 2017, thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Petro Vietnam và chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH Hai thành viên, Petro Vietnam nắm giữ 51% vốn điều lệ hoặc cổ phần hóa công ty, Petro Vietnam nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ. 

Cũng trong thời gian này, sẽ tiến hành thoái vốn của Petro Vietnam tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) xuống còn 36% vốn điều lệ của PVC...

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập đoàn, tổng công ty

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2014.

Theo đó, việc bổ sung vốn điều lệ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn thiếu so với số vốn điều lệ đã được duyệt từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trước khi hạch toán tăng nguồn vốn chủ sở hữu. 

Đối với các đơn vị tập đoàn, tổng công ty sử dụng Quỹ chưa đúng, kể cả tăng vốn điều lệ như: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1...), Thủ tướng yêu cầu các Bộ chỉ đạo Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo và kiểm điểm trách nhiệm không thực hiện đúng quy định. Cần thiết thì yêu cầu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương.

 Rót vốn xây Trung tâm hành chính Thái Bình

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắcUBND Thái Bình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng yêu cầu  Thái Bình rà soát kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng cơ sở vật chất của hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan; căn cứ tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở, định hướng biên chế của cơ quan hành chính Nhà nước để xác định quy mô xây dựng Trung tâm Hành chính-Chính trị phù hợp.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo chuẩn bị dự án đầu tư theo quy định, triển khai từng bước phù hợp với nguồn lực và theo đúng quy định pháp luật.

Xây tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh thành

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua các tỉnh, thành phố là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trên phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quyết định số 129/2010 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

 Chỉ định thầu nhà đầu tư dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Xi măng Hải Phòng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thu xếp vốn theo quy định pháp luật về đấu thầu, UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chỉ định thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Theo dự kiến, khu đô thị Xi măng Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 79 ha. Khi hoàn thành sẽ bảo đảm nơi ở cho 1.910 hộ dân cư mới và 1.300 hộ dân cũ có đất cho dự án...

Theo: BizLive