E-magazine Tiểu sử Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VietTimes – Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.