“Tiêu hóa” 27.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019

VietTimes -- Sự tham gia của các ngân hàng kéo mặt bằng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp giảm sâu ở một số kỳ hạn.

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, đã có 136 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu, với giá trị lên tới 157.901 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 8/2019, số lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đăng ký phát hành là hơn 32.037 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 26.629,05 tỷ đồng trái phiếu được phát hành, đạt tỷ lệ 83,1% tổng số đăng ký. Kỳ hạn trái phiếu phát hành bình quân là 3,6 năm. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 33 doanh nghiệp.

Trong đó, các ngân hàng vẫn là đơn vị phát hành TPDN lớn nhất, với giá trị đạt 10.304 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,69%, mức lãi suất bình quân chỉ là 7,12%/năm. Tiếp đến là các công ty trong lĩnh vực bất động sản với 3.771 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, chiếm tỷ lệ 14% tổng số trái phiếu đã phát hành. Mức lãi suất trái phiếu bình quân cho nhóm ngành này là 10,58%/năm.

Các loại hình doanh nghiệp khác cũng tìm đến nguồn vốn trái phiếu với 11.925 tỷ đồng TPDN đã phát hành, chiếm tỷ trọng 44,78%, mức lãi suất bình quân là 10,73%/năm.

Quy mô phát hành trái phiếu theo loại hình doanh nghiệp (Nguồn: HNX)
Quy mô phát hành trái phiếu theo loại hình doanh nghiệp (Nguồn: HNX)

Xét về kỳ hạn, số lượng TPDN có kỳ hạn từ 2 - 3 năm chiếm tỷ lệ áp đảo, với tổng giá trị ghi nhận là 19.561 tỷ đồng. Vùng lãi suất phát hành cũng có biên độ lớn, từ 6 - 12,3%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất bình quân của TPDN kỳ hạn 2 - 3 năm có phần thấp hơn cả những trái phiếu có kỳ hạn ngắn (từ 1 năm - 18 tháng). Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các TPDN có kỳ hạn 7 năm, với mức lãi suất bình quân chỉ là 8,34%/năm.

Thống kê phát hành trái phiếu theo kỳ hạn (Nguồn: HNX)
Thống kê phát hành trái phiếu theo kỳ hạn (Nguồn: HNX)

Sự chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn chỉ tính riêng cho các trái phiếu đã phát hành trong tháng 8/2019. Mặt khác, sự khác biệt còn phụ thuộc vào doanh nghiệp phát hành, bởi trái phiếu của các các ngân hàng - như đã đề cập - có mức lãi suất “rẻ” hơn hẳn so với các doanh nghiệp.

Như trường hợp của CTCP Bông Sen, doanh nghiệp này đã phát hành 6.450 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, với lãi suất phát hành là 11%/năm. Trong khi đó, với kỳ hạn tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vẫn phát hành thành công 950 tỷ đồng trái phiếu với mức lãi suất danh nghĩa chỉ là 6,65%/năm. 

Đối với kỳ hạn 7 năm, phần lớn trái phiếu được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã CK: CTG) với mức lãi suất cố định chỉ là 8%/năm khiến cho mức lãi suất bình quân thấp nhất trong số các kỳ hạn.

Được biết, số trái phiếu này nằm trong kế hoạch phát hành hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2019 của CTG nhằm huy động thêm nguồn vốn nhằm cải thiện các hệ số an toàn và phục vụ cho hoạt động kinh doanh./.