Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin bệnh viện công tăng cường giường dịch vụ để kinh doanh

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra nội dung báo chí phản ánh về việc nhiều bệnh viện tận dụng tối đa diện tích để làm giường dịch vụ với nhiều mức giá.
Công văn của Thủ tướng Chính phủ
Công văn của Thủ tướng Chính phủ

Theo phản ánh, thực tế ở nhiều bệnh viện công, số phòng dịch vụ được tăng cường, trong khi giường phục vụ số đông người bệnh khó khăn thì bị thu hẹp. Nhiều bệnh viện tận dụng tối đa diện tích để làm giường dịch vụ với nhiều mức giá.

Vì thế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế rà soát quy định hiện hành, kiểm tra thực tế nội dung phản ánh, để có văn bản chỉ đạo phù hợp đối với các bệnh viện công, nhất là các bệnh viện được giao quyền tự chủ hoàn toàn và tự chủ chi thường xuyên.