Người dân ngoại thành Hà Nội thu nhập trung bình gần 4 triệu đồng/tháng

Người dân ngoại thành Hà Nội thu nhập trung bình gần 4 triệu đồng/tháng

VietTimes -- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Hà Nội năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm, tương đương gần 4 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập này tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010 là 13 triệu đồng/người/năm. Các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như: Thạch Thất 58 triệu đồng, Gia Lâm 48,9 triệu đồng, Đông Anh 47 triệu đồng,...