Thoái vốn nhà nước: “Gốc” 2.900 tỷ đồng, bán được 5.600 tỷ đồng

VietTimes -- Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng qua, việc thoái vốn nhà nước đã thu về hơn 5.600 tỷ đồng từ bán cổ phần, trong khi phần vốn ghi sổ của các đơn vị thoái vốn là gần 2.900 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, việc bán cổ phần tại 5 lĩnh vực nhạy cảm gồm chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng – tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư phần của các tập đoàn, tổng công ty đã thu được 424 tỷ đồng, (giá trị sổ sách là 381 tỷ đồng). Thu qua thoái vốn từ các lĩnh vực khác được 1.959 tỷ đồng (giá trị sổ sách là 1.259 tỷ đồng). Riêng SCIC đã bán 1.229 tỷ đồng vốn gốc, thu về 3.248 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thoái vốn tại nhiều DNNN còn chậm. Tuy nhiên nguyên nhân là do số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa có quy mô lớn, có độ phức tạp cao, nhiều khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp và tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa.