Trung Quốc đã xuất hiện làn sóng doanh nghiệp tư nhân sụp đổ, nguy cơ thất nghiệp, kinh tế tiêu điều?

Trung Quốc đã xuất hiện làn sóng doanh nghiệp tư nhân sụp đổ, nguy cơ thất nghiệp, kinh tế tiêu điều?

VietTimes -- Các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc hiện đang lâm vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy. Các chuyên gia cho rằng, đã xuất hiện làn sóng sụp đổ các doanh nghiệp tư nhân và làn sóng thất nghiệp sau đó sẽ dẫn đến sự tiêu điều, có thể gây đổ vỡ kinh tế Trung Quốc…
Sao cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?

Sao cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam mới đây của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết quí 1-2016 đã có thêm 35.400 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, nâng con số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp lên 190.900 người.