Thanh tra toàn diện tình hình tài chính tại Cienco4

Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý và sử dụng vốn tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 –CTCP và 5 công ty thành viên.
Cienco4 thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Cienco4 thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 55/QĐ – TTr về việc thanh tra tài chính tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco4).

Tại đợt thanh tra đã được lên kế hoạch từ cuối năm ngoái, tình hình tài chính của Cienco4 – một trong những doanh nghiệp xây dựng và đầu tư hạ tầng giao thông lớn nhất hiện nay sẽ được “soi” khá toàn diện.

Cụ thể, các nội dung thanh tra gồm: việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại DN; quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toàn trong năm 2014 và tình hình, số liệu có liên quan đến thời kỳ thanh tra.

Ngoài Công ty Mẹ, 5 doanh nghiệp thành viên của Cienco4 nằm trong diện thanh tra đợt này là: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng công trình 208; Công ty cổ phần 471; Công ty cổ phần 473; Công ty cổ phần 484; Công ty cổ phần 419.

Thời gian thanh tra Dự kiến là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định Thanh tra. Trước đó, Kiểm toán Nhà nước cũng vừa kết thúc công tác kiểm toán tại Cienco4.

Cienco4 là doanh nghiệp được đánh giá là có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Cienco4 có số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng, cổ đông chi phối là Công ty Tuấn Lộc.

Sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước vào tháng 1/2015, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT đã không còn là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Cienco4. Hai ông này hiện chỉ còn chịu sự quản lý, phân công của Hội đồng quản trị.

Theo Đầu tư