Thắng lớn ở ĐNA, bớt lỗ ở châu Phi, Viettel Global báo lãi sau thuế 403 tỷ đồng Quý 4/2019

VietTimes -- Thị trường Đông Nam Á tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận năm 2019 của Viettel Global trong khi thị trường Châu Phi đã bớt lỗ so với năm 2018.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã CK: VGI) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế được cải thiện so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong Quý 4/2019 của VGI đạt 4.662,8 tỷ đồng, tăng 5% so với Quý 4/2018. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 403,33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 261,13 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khả quan của VGI đến từ việc chi phí tài chính giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 469,2 tỷ đồng. Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết trong Quý 4/2019 đạt 368,35 tỷ đồng, thay vì khoản lỗ 162,7 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí quản lý và chi phí bán hàng tiếp tục được tiết giảm.

Thắng lớn ở ĐNA, bớt lỗ ở châu Phi, Viettel Global báo lãi sau thuế 403 tỷ đồng Quý 4/2019 ảnh 1

Khoản lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết giúp kết quả kinh doanh của VGI khởi sắc (Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 4/2019 của VGI)

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu của VGI tăng nhẹ so với năm trước, đạt mức 17.047 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 5.800 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận gộp cả năm của VGI đạt 34,1% là mức cao nhất từ trước đến nay.

VGI báo lãi trước thuế năm 2019 đạt 2.154 tỷ đồng, cải thiện rõ nét so với mức lỗ 150 tỷ đồng của năm 2018. Trừ đi chi phí liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp, VGI báo lãi ròng 1.300 tỷ đồng.

Theo khu vực địa lý, năm 2019, thị trường Đông Nam Á có doanh thu đạt 12.006 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.780 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với năm 2018.

Trong khi đó, doanh thu từ thị trường Châu Phi giảm 19,7% so với năm 2018, đạt 5.728 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lỗ của thị trường này giảm tới gần 44%, chỉ còn ở mức 1.579 tỷ đồng.

Thắng lớn ở ĐNA, bớt lỗ ở châu Phi, Viettel Global báo lãi sau thuế 403 tỷ đồng Quý 4/2019 ảnh 2

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của VGI theo khu vực địa lý (Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 4/2019 của VGI)

Được biết, tăng trưởng lợi nhuận của VGI chủ yếu là do thị trường Myanmar đi vào hoạt động ổn định kéo lợi nhuận của công ty liên kết tăng gần 1.800 tỷ so với năm 2018.

Bên cạnh đó, 8/9 thị trường quốc tế của VGI (không tính thị trường Peru vào báo cáo tài chính dù đây là thị trường do VGI vận hành kinh doanh) đều có mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2019, cao hơn mức tăng trưởng trung bình (dưới 4%) của các công ty cùng lĩnh vực khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động kinh doanh chính của VGI còn  được cải thiện nhờ việc tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là viễn thông, tăng ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao), giảm bớt các hoạt động mua bán thiết bị có tỷ suất lợi nhuận thấp.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất của VGI đạt lần lượt là 61.821 và 25.115 tỷ đồng./.