Tập đoàn Hà Đô giải trình biến động KQKD, KSB tạm ứng cổ tức 15%

VietTimes -- Tập đoàn Hà Đô giải trình biến động KQKD quý II/2016, KSB sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% mệnh giá… là những tin tức của DN trong ngày 8/8.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

HDG: Công ty CP Tập đoàn Hà Đô vừa có văn bản giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý 2/2016 so với quý 2 năm 2015. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2016 tăng 188% so với cùng kỳ là do việc hợp nhất doanh thu kinh doanh từ CTCP Za Hưng sau khi Tập đoàn Hà Đô nâng tỷ lệ sở hữu tại Za Hưng lên 51,5% tính đến quý II/2016.

KSB: Sở GDCK Tp. HCM vừa có văn bản số 870/TB- SGDHCM ngày 5/8/2016 thông báo về việc về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty CP Khoáng sản và  Xây dựng Bình Dương (MCK: KSB). Theo đó, KSB sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% mệnh giá ( 01 cổ phiếu nhận 1.500đ), ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/8/2016, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/8/2016.

HJS: Công ty CP Thủy điện Nậm Mu (MCK – HJS) vừa có giải trình về việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế báo cáo bán niên năm 2016 tăng so với LNST báo cáo bán niên năm 2015 trên báo cáo tài chính. Cụ thể, LNTT của HJS 6 tháng 2016 đạt 19,9 tỷ đồng (tăng 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái), LNST cũng tăng 4,8 tỷ đồng đạt 18,5 tỷ đồng. HJS cho biết, nguyên nhân chính của lợi nhuận tăng là do chi phí giảm 5,6 tỷ đồng, mặc dù doanh thu giảm 0,3 tỷ đồng (Công ty không có nguồn thu từ hoạt động xây lắp) và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 0,5 tỷ đồng.

VIS: Nhà đầu tư cá nhân Lê Thành Thực vừa có báo cáo về sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty CP Thép Việt – Ý (MCK: VIS), theo đó, ngày 2/8/2016, ông Lê Thanh Thực đã giao dịch mua 8 triệu cổ phiếu VIS để trở thành cổ đông lớn của Công ty này.

NFC: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, NFC miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Dương Như Đức. Bổ nhiệm ông Đức giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thuấn giữ chức danh Phụ trách kế toán Công ty.

Cùng ngày, NFC cũng có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên 5,24 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung. Giá triệu cỏ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 52,43 tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là 15,73 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch chính thức: Thứ 2, ngày 15/8/2016.

TPP: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (MCK: TPP). Theo đó, TPP sẽ được niêm yết bổ sung 599.767 cổ phiếu (phát hành để trả cổ tức). Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) là 5.997.670.000 đồng.