DRH thay đổi người đại diện theo pháp luật

DRH thay đổi người đại diện theo pháp luật

VietTimes -- Công ty cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Dream House; HSX: DRH) vừa có văn bản số 202/2017/DRH-CBTT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Cổ đông DRH, anh là ai?

Cổ đông DRH, anh là ai?

VietTimes – Có vẻ như những nhà đầu tư tham gia lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn lên 490 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (HSX: DRH) đều là chỗ thân quen…