Tập đoàn Đại Dương đặt mục tiêu lỗ 17 tỷ đồng trong năm 2017

VietTimes -- Đã hơn 2 năm từ ngày nguyên Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm bị khởi tố, Tập đoàn Đại Dương vẫn đang gặp nhiều những khó khăn. Trong năm 2017, tập đoàn này đặt mục tiêu…lỗ 17 tỷ đồng.
Tập đoàn Đại Dương vẫn đang gặp nhiều khó khăn
Tập đoàn Đại Dương vẫn đang gặp nhiều khó khăn

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC)  vừa công bố thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2017. Theo đó,  công ty mẹ của OGC đặt mục tiêu doanh thu là 122 tỷ đồng, chi phí 101 tỷ đồng , lợi nhuận trước và sau thuế là 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, OGC cũng dự kiến doanh thu hợp nhất là 1.272 tỷ đồng, tăng nhẹ so với chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2017, chi phí hợp nhất của tập đoàn dự kiến là 1.247 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 24 tỷ đồng và âm 14 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận được đưa ra trong bối cảnh OGC đang gặp nhiều khó khăn, doanh thu từ hoạt động chính có sự sụt giảm đáng kể. Chi phí lãi vay tăng cao, áp lực trả nợ với tập đoàn là rất lớn. Nhiều công ty con, công ty liên kết của tập đoàn này có dấu hiệu thua lỗ kéo dài.

Theo BCTC hợp nhất 2016, OGC ghi nhận thêm khoản lỗ ròng 791 tỷ đồng, riêng quý 4 tập đoàn này đã lỗ lên tới 313 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của OGC đang ở mức 6.032 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các khoản phải thu lên tới 2.826 tỷ đồng, chiếm tới 46,8% tổng tài sản. Mặt khác, áp lực trả nợ đối với OGC là rất lớn, hiện tập đoàn này đang có 1.377 tỷ đồng nợ vay, trong đó, nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn lần lượt là 1.035 tỷ đồng và  342,5 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, trong số nợ vay ngắn hạn, OGC còn có 590 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả và 444,9 tỷ đồng vay của Ngân hàng Quốc Dân.