Táo Kinh tế giải trình mô hình đa cấp

VietTimes -- Năm qua có nhiều mô hình đa cấp mở ra, từ vùng sâu vùng xa cho đến thành thị, nhiều người tin rằng không phải làm gì cũng giàu có. Vấn đề nóng này được phản ánh dưới góc nhìn hài hước của Táo Kinh tế.
Táo Kinh tế giải trình mô hình đa cấp