Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất

VietTimes --  Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu phù thủy của cậu bé Harry Potter và những người bạn được tái hiện qua 100 bức ảnh với 100 khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất

1. Harry Potter và Hòn đá phù thủy

Harry Potter and the Philosopher's Stone

2.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 2

3.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 3

4. 

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 4

5.

6.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 6


7.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 7

8.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 8

9.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 9

10.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 10

11. Harry Potter và phòng chứa bí mật

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 11

12.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 12

13.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 13

14.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 14

15.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 15

16.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 16

17.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 17

18.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 18

19.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 19

20.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 20

21. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 21

22.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 22

23.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 23

24.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 24

25.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 25

26.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 26

27.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 27

28.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 28

29.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 29

30.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 30

31.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 31

32.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 32

33. Harry Potter và chiếc cốc lửa

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 33

34.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 34

35.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 35

36.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 36

37.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 37

38.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 38

39.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 39

40.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 40

41.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 41

42.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 42

43.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 43

44.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 44

45.  Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 45

46.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 46

47.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 47

48.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 48

49.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 49

50.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 50

51.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 51

52.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 52

53.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 53

54.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 54

55.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 55

56.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 56

57.  Harry Potter và Hoàng tử lai

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 57

58.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 58

59.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 59

60.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 60

61.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 61

62.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 62

63.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 63

64.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 64

65.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 65

66.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 66

67.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 67

68.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 68

69.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 69

70.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 70

71.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 71

72.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 72

73.  Harry Potter và bảo bối tử thần - Phần 1

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 73

74.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 74

75.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 75

76.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 76

77.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 77

78.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 78

79.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 79

80.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 80

81.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 81

82.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 82

83.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 83

84.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 84

85.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 85

86. Harry Potter và bảo bối tử thần - Phần 2

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 86

87.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 87

88.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 88

89.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 89

90.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 90

91.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 91

92.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 92

93.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 93

94.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 94

95.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 95

96.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 96

97.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 97

98.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 98

99.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 99

100.

Tái hiện bộ truyện Harry Potter qua 100 khoảnh khắc đẹp nhất ảnh 100

Theo Buzzfeed (Nguồn ảnh: Warner Bros)