Siết quy định ngân hàng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỉ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất. Bên cạnh đó, thông tư mới cũng nêu rõ 3 trường hợp tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp.
Các ngân hàng sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp nếu có tỉ lệ nợ xấu trên 3%
Các ngân hàng sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp nếu có tỉ lệ nợ xấu trên 3%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 16/2021 quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Theo quy định mới, TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỉ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với TCTD trước thời điểm mua TPDN.

Bên cạnh đó, TCTD chỉ được mua TPDN khi doanh nghiệp phát hành không có nợ xấu tại các TCTD trong vòng 12 tháng gần nhất trước thời điểm TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông tư mới còn quy định 3 trường hợp TCTD không được mua TPDN, gồm: (i) TPDN phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; (ii) TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; và (iii) TPDN phát hành với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động.

Các TCTD cũng không được bán TPDN cho công ty con của chính TCTD đó, trừ trường hợp TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán TPDN cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2022.

Trước đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo kiểm tra 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ về TPDN, trong bối cảnh thị trường xuất hiện hiện tượng các nhà đầu tư “lách” các quy định của pháp luật để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích mua TPDN riêng lẻ thông qua phân phối của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại mà chưa nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính cũng rà soát lại một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn, phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo và tình hình tài chính yếu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ vỡ nợ trên thị trường./.