SHB sẽ làm gì sau khi nhận sáp nhập Tài chính Vinaconex Viettel?

Sau khi sáp nhập, SHB sẽ cử cán bộ sang tham gia quản lý, phối hợp với VVF xử lý, thu hồi các khoản nợ tồn đọng, nợ xấu của VVF (đặc biệt là khoản VVF đầu tư mua trái phiếu của CTCP Tập đoàn Vina được SeABank bảo lãnh).
SHB sẽ làm gì sau khi nhận sáp nhập Tài chính Vinaconex Viettel?

Dự kiến vào ngày 24/10 ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF).

Theo Đề án sáp nhập gửi tới cổ đông trước ngày diễn ra đại hội, lý do chính của việc sáp nhập là: góp phần hỗ trợ các cổ đông nhà nước của VVF triển khai thoái vốn ngoài ngành theo định hướng của Chính phủ về tái cơ cấu các TCTD; Việc sáp nhập là tất yếu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong việc tạo ra các ngân hàng có quy mô lớn tầm cỡ khu vực, theo định hướng của Chính phủ về tái cơ cấu các TCTD; Hiện thực hóa chiến lược phát triển mảng tín dụng tiêu dùng chuyên biệt, nhằm khai thác tiềm năng lớn của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam; và giúp SHB mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực tiềm năng cao của thị trường tài chính.

Cũng theo đề án, SHB sẽ là đại diện làm đầu mối xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập. Sau khi sáp nhập, nếu phát hiện có những vấn đề ngoài sổ sách hoặc không được bàn giao thì lãnh đạo VVF phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Về vấn đề nhân sự, theo đề án, ngân hàng sau sáp nhập sẽ tiếp nhận và bố trí làm việc phù hợp cho những cán bộ, nhân viên đang làm việc cho VVF tại ngày sáp nhập, ngoại trừ các trường hợp thành viên HĐQT, BKS được bầu bởi HĐQT VVF và Tổng giám đốc VVF được thuê và bổ nhiệm bởi HĐQT công ty này.

Kể từ ngày sáp nhập, SHB sẽ cử cán bộ, nhân viên của ngân hàng sang tham gia quản lý và điều hành mọi hoạt động của VVF.

Về phía VVF, thỏa thuận yêu cầu không được tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, không đầu tư góp vốn, mua cổ phần hay chi trả cổ tức. Mọi vấn đề khác phải được sự đồng ý của SHB.

VVF cũng sẽ tạm ngưng tuyển dụng hay bổ nhiệm nhân sự mới; phải kê khai đầy đủ và chính xác toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ tính đến ngày chuyển giao tài sản. Ngoài ra, VVF có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nội bộ để ĐHCĐ của VVF thống nhất cho VVF nhập vào SHB.

Lãnh đạo của VVF và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tiếp tục phối hợp SHB xử lý, thu hồi các khoản nợ tồn đọng, nợ xấu của VVF sau sáp nhập vào SHB ( đặc biệt là khoản VVF đầu tư mua trái phiếu của CTCP Tập đoàn Vina được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) bảo lãnh).

Về phương án chuyển đổi cổ phần, SHB sẽ phát hành cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần để sở hữu toàn bộ cổ phần đang lưu hành của VVF.

Số cổ phần dự kiến phát hành là 100 triệu cổ phần SHB để đổi lấy 100 triệu cổ phần của VVF tức tỷ lệ 1:1 (1 cổ phần SHB đổi 1 cổ phần VVF). Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm này sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hà Nội (HNX).

Ngân hàng sau sáp nhập có vốn điều lệ là 10.485 tỷ đồng và có duy nhất 1 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% là CTCP Tập đoàn T&T.

Theo Trí thức trẻ