SBIC đã tái cơ cấu xong 135 triệu USD nợ nước ngoài

Tính đến hết quý I/2015, SBIC đã giảm 36.783 lao động, xuống còn 17.000 người. SBIC đã thực hiện xong tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài (khoản vay 135 triệu USD), nợ trong nước giai đoạn 1 (hơn 16.000 tỷ đồng cả gốc và lãi).
SBIC đã tái cơ cấu xong 135 triệu USD nợ nước ngoài

Tại cuộc họp nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2015 và công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hoá của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) diễn ra sáng nay (10/4) , ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc SBIC cho biết, 3 tháng đầu năm SBIC ước thực hiện bàn giao đạt 8/124 tàu, giá trị ước đạt 55 tỷ đồng, bằng 266% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 6,4 kế hoạch năm 2015.

Về giá trị sản xuất, Quý I, SBIC dự kiến đạt hơn 1,1 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 16,25% kế hoạch năm 2015.

 Tổng giám đốc SBIC cũng cho biết doanh thu và thu nhập khác toàn Tổng công ty ước đạt hơn 560 tỷ đồng, bằng 81% so với cùng kỳ, bằng 7,9% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đạt 5,4triệu đồng/người/tháng.

 “Năm 2015 nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn còn rất khó khăn, các đơn vị ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn phải tập trung vào công tác tái cơ cấu, chuẩn bị các điều kiện cổ phần hoá”, ông Tuấn cho hay.

 Dự kiến Quý II/2015, SBIC sẽ bàn giao được 31/124 tàu, giá trị sản xuất dự kiến đạt gần 1.500 tỷ đồng và doanh thu dự kiến đạt hơn 1.600 tỷ đồng, bằng 49% so với  so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 22,2% kế hoạch năm.

 Về công tác tái cơ cấu lao động, đại diện lãnh đạo SBIC cho biết, tính đến hết quý I/2015, số lao động toàn Tổng công ty giảm là 36.783 người, số lao động hiện có là hơn 17.000 người.

 Về tái cơ cấu tài chính, SBIC đã thực hiện xong tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài (khoản vay 135 triệu USD), nợ trong nước giai đoạn 1 (hơn 16.000 tỷ đồng cả gốc và lãi), và hiện nay đang tiếp tục tập trung cơ cấu các khoản nợ trong nước giai đoạn 2, nợ trái phiếu quốc tế…

 Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Tổng giám đốc SBIC Vũ Anh Tuấn cũng khẳng định, trong năm 2015, SBIC có khả năng hoàn thành công tác tái cơ cấu 122/149 đơn vị cần tái cơ cấu, giảm đầu mối. Nếu có giải pháp và thực hiện tốt thì kết quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa. Đối với 27 đơn vị còn lại, SBIC sẽ phân tích đánh giá và báo cáo cụ thể phương án tái cơ cấu từng đơn vị để Bộ GTVT xem xét.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tiếp tục làm việc với DATC, Vinalines, SBIC, với các ngân hàng giải quyết việc tái cơ cấu tài chính cho Tổng công ty này trong tháng 4/2015.

 Đồng thời, giao Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tiếp tục chỉ đạo xử lý tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu lao động, xử lý linh hoạt các kiến nghị của SBIC về các vấn đề liên quan. Giao Vụ Quản lý doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hoá tại các doanh nghiệp của SBIC, trong Quý II/2015 phải nộp đơn phá sản toàn bộ các doanh nghiệp thuộc đối tượng; hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp; hoàn chỉnh tái cơ cấu, cổ phần hóa Công ty Đóng tàu Hạ Long để làm tiền đề cho các các công ty trong diện giữ lại và cổ phần hoá.

 Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các cơ quan của Bộ và lãnh đạo SBIC phải  đẩy mạnh cổ phần hóa và tái cơ cấu toàn diện các doanh nghiệp của SBIC nhưng phải giải quyết mọi chế độ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động một cách tốt nhất.

Theo Dân trí