Sau Tết, Dược phẩm TƯ 3 sẽ bán đấu giá 850.000 cổ phần: Giá khởi điểm từ 66.000 đồng/cp

VietTimes -- Chốt tại ngày 03/4/2018, DP3 có 408 cổ đông, trong đó có 394 cổ đông trong nước (6 tổ chức, 388 cá nhân) và 14 cổ đông nước ngoài (4 tổ chức, 10 cá nhân).
DP3 thông báo đưa 850.000 cổ phần ra công chúng bán đấu giá/ Ảnh: duocphamtw3.com
DP3 thông báo đưa 850.000 cổ phần ra công chúng bán đấu giá/ Ảnh: duocphamtw3.com

Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 (HNX: DP3) vừa thông báo đưa 850.000 cổ phần ra bán đấu giá cho công chúng, với giá khởi điểm 66.000 đồng/cổ phần.

Thời gian dự kiến đấu giá là 9h30 ngày 07/03/2019, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mục đích của việc chào báo là bổ sung vốn lưu động; thu hút lao động có trình độ cao; tạo động lực cho cán bộ quản lý trong việc phát triển sản xuất Công ty; Đầu tư thiết bị chiều sâu, đổi mới công nghệ, đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất viên nang mềm, thuốc nhỏ mắt - mũi, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm.

DP3 có vốn điều lệ là 68 tỷ đồng, địa chỉ tại số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trong đó có 4 cổ đông lớn, sở hữu tổng cộng 3.131.221 cổ phần, chiếm 46,05% vốn điều lệ, gồm: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (24,82%); Bùi Xuân Hướng (6,98%); Đinh Văn Cường (8,78%); Nguyễn Đình Khái (5,47%).

Chốt tại ngày 03/4/2018, DP3 có 408 cổ đông, trong đó có 394 cổ đông trong nước (6 tổ chức, 388 cá nhân) và 14 cổ đông nước ngoài (4 tổ chức, 10 cá nhân).

Hoạt động chào bán 850.000 cổ phiếu ra công chúng vừa nêu của DP3 được biết là nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 3/10/2018, về việc phát hành 1,8 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Việc phát hành này được chia làm 3 phần.

Phần đầu, 850.000 cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 26.400 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán là 8,5 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền là 8:1 theo giá trị sổ sách Công ty tại ngày 30/06/2018.

Phần thứ hai, 100.000 cổ phiếu DP3 (1,47% VĐL) sẽ được phát hành cho cán bộ chủ chốt, với giá phát hành 26.400 đồng/cổ phiếu. 

Còn lại, 850.000 cổ phiếu, tương đương 12.5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, được chào bán ra công chúng thông qua đấu giá tại HNX.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này là 81,18 tỷ đồng. Theo kế hoạch, gần 48,6 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất thuốc; Hơn 32,6 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn kinh doanh./.