Sacombank: Lợi nhuận quý I/2015 đạt 636 tỷ đồng, nợ xấu tăng thêm 485 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Sacombank sau quý I/2015 đạt 811 tỷ đồng và 636 tỷ đồng, tăng 2,26% và tăng 2,58% so với kết quả quý I/2014, hoàn thành 27% so với kế hoạch 3.000 tỷ đồng cho cả năm 2015.

Sacombank: Lợi nhuận quý I/2015 đạt 636 tỷ đồng, nợ xấu tăng thêm 485 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank – mã STB), tổng tài sản của ngân hàng đạt 198.741 tỷ đồng, tăng 4,7%.  Vốn điều lệ vẫn là 12.425 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 133.987 tỷ đồng, tăng 4,66%. Tiền gửi khách hàng đạt 171.100 tỷ đồng, tăng 4,09%.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý I là 1,49% trên tổng dư nợ, tăng so với mức 1,18% cuối năm 2014.

Sacombank: Lợi nhuận quý I/2015 đạt 636 tỷ đồng, nợ xấu tăng thêm 485 tỷ đồng ảnh 1

Thu nhập lãi thuần quý I của STB đạt 1.940 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Hoạt động dịch vụ lãi 247 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lãi 43 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi gần 5,7 tỷ đồng.     

Tuy nhiên, riêng mảng mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 3,5 tỷ đồng.

Trong quý I, ngân hàng dùng 1.102 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, tăng 10,7%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.143 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Đáng chý ý, STB đã trích lập 331 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 811 tỷ đồng và 636 tỷ đồng, tăng 2,26% và tăng 2,58% so với kết quả quý I/2014, hoàn thành 27% so với kế hoạch 3.000 tỷ đồng cho cả năm 2015.

Sacombank: Lợi nhuận quý I/2015 đạt 636 tỷ đồng, nợ xấu tăng thêm 485 tỷ đồng ảnh 2

Theo Bizlive

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm