Sabeco chi gần 7 tỉ đồng mỗi ngày cho quảng cáo và khuyến mãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong 6 tháng đầu năm 2021, chi phí cho quảng cáo và khuyến mãi của Sabeco là 1.246,4 tỉ đồng, tương đương khoảng 6,88 tỉ đồng mỗi ngày.
SAB lãi ròng 1.920 tỉ đồng nửa đầu năm 2021 (Nguồn: Sabeco)
SAB lãi ròng 1.920 tỉ đồng nửa đầu năm 2021 (Nguồn: Sabeco)

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã CK: SAB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 7.226,2 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,27% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.070,9 tỉ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SAB báo lãi sau thuế 2.057,3 tỉ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1.919,5 tỉ đồng, tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2020.

SAB cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để tối ưu việc quản lý kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng từ làn sóng thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp của SAB giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 267,4 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2021. Chi phí bán hàng tăng mạnh 43,6% so với cùng kỳ năm 2020, lên hơn 1.945,3 tỉ đồng.

Trong đó, riêng chi phí cho quảng cáo và khuyến mãi của SAB là 1.246,4 tỉ đồng, tăng 62,7% so với 6 tháng đầu năm 2020 và chiếm 64% tổng chi phí bán hàng. Tương đương mỗi ngày SAB chi khoảng 6,88 tỉ đồng cho hoạt động quảng cáo, khuyến mãi.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 của SAB (Nguồn: Sabeco)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 của SAB (Nguồn: Sabeco)

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2021, quy mô tổng tài sản của SAB đạt 28.560,6 tỉ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 18.440,9 tỉ đồng, chiếm 64,5% tổng tài sản.

Nợ phải trả của SAB tại cuối tháng 6/2021 đạt 6.399,6 tỉ đồng, tăng 3,89% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là phải trả người bán ngắn hạn (1.354,5 tỉ đồng); thuế phải nộp Nhà nước (1.418,8 tỉ đồng). Dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 818 tỉ đồng, chiếm 2,86% tổng nguồn vốn./.