Rà soát toàn bộ nhà đất của các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty

Bộ Tài chính vừa có Công văn 16576/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành; các tập đoàn kinh tế về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Nhiều khu đất vàng của nhà nước ở khu vực Chùa Bộc bị đem ra cho thuê vô tội vạ
Nhiều khu đất vàng của nhà nước ở khu vực Chùa Bộc bị đem ra cho thuê vô tội vạ

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời, đảm bảo việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất của bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty quản lý trên địa bàn TP.HCM và các địa phương khác (nếu có), báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị chỉ đạo các đơn vị đang sử dụng nhà, đất được giữ lại tiếp tục sử dụng lập hồ sơ đề nghị Sở TN&MT TP.HCM ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất chưa thực hiện thủ tục này theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Ảnh: minh họa

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố để hoàn tất việc di dời các hộ gia đình ra khỏi khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị. Trường hợp bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty có cơ sở nhà, đất bán thì ưu tiên sử dụng số tiền thu được để thực hiện di dời; trên cơ sở đó, có văn bản báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa triển khai thực hiện được để xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Theo PLO