Quyết nghị ông Trầm Bê rời ghế Phó chủ tịch Sacombank

Ông Trầm Bê chính thức không còn là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) từ ngày 11/11/2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín vừa công bố nghị quyết 65/2015/NQ-HĐQT về việc cho ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank.

Nghị quyết nêu rõ quyết định này là theo nguyện vọng của cá nhân ông Trầm Bê và có hiệu lực ngay từ ngày 11/11/2015.

Vài tháng trước, Ngân hàng Nhà nước thông báo, nhóm nhà đầu tư có liên quan đến ông Trầm Bê đã ủy quyền vô thời hạn, không hủy ngang toàn bộ số cổ phần họ đang nắm giữ ở ngân hàng TMCP Phương Nam (20,14%) và Sacombank (6,89%) sau sáp nhập cho Ngân hàng Nhà nước.

Hầu hết số cổ phần mà nhóm nhà đầu tư liên quan đến ông Trầm Bê sở hữu trước khi ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước đều được thế chấp để vay vốn ở một số ngân hàng.

Nay để rút được số cổ phần đó ra ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước, họ phải đưa tài sản đảm bảo khác vào thay thế hoặc trả hết nợ vay. Số tiền vay (nghĩa vụ nợ) là không nhỏ căn cứ trên giá trị cổ phiếu của Sacombank.

Trước đó, có nhiều thông tin về việc, Sacombank sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, bầu Hội đồng quản trị mới trước ngày 15/12/2015 nhưng chưa có quyết định cụ thể nào được công bố.

Theo Bizlive