Quý I/2017: Hà Nội sẽ số hóa toàn bộ các tài liệu, văn bản

VietTimes --  Hà Nội dự kiến tất cả các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dùng chung dịch vụ công kết nối toàn thành phố, duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, doanh nghiệp  - hộ kinh doanh cá thể, cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch.

Trong năm 2017, Hà Nội sẽ cung cấp khoảng 40% các thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị̣ xã trực tuyến mức độ 3,4.​
Trong năm 2017, Hà Nội sẽ cung cấp khoảng 40% các thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị̣ xã trực tuyến mức độ 3,4.​

Theo báo cáo về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước của TP. Hà Nội năm 2016, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện nay, Thành phố đã triển khai kết nối mạng đạt tỉ lệ 100% các xã trên địa bàn, đồng thời triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở lĩnh vực tư pháp đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố theo từng giai đoạn. Đến cuối năm 2016, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng trên toàn địa bàn Thành phố đã đạt trên 70%.

Việc tiến hành số hóa tất cả các văn bản, tài liệu sẽ tạo điều kiện cho việc hành chính được thuận lợi hơn. Giảm thiểu tối đa những rắc rối về thủ tục hành chính, mang lại lợi ích tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết, năm 2017, Thành phố sẽ cung cấp khoảng 40% các thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị̣ xã trực tuyến mức độ 3,4; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dùng chung thống nhất dịch vụ công kết nối toàn Thành phố và kết nối đối với dịch vụ công mức 3, 4; phấn đấu các lĩnh vực công trực tuyến đạt tỉ lệ cao trong năm 2017… Duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai số hóa, xây dựng và duy trì 4 cơ sở dữ liệu quan trọng gồm đất đai, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu các Sở, ban, ngành xác định đây là khâu đột phá, hình thành cơ bản khung về Chính phủ điện tử của TP. Hà Nội. Việc tiến hành số hóa tất cả các văn bản, tài liệu sẽ tạo điều kiện cho việc hành chính được thuận lợi hơn.

Hà Nội cải thiện các thủ tục hành chính công, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào khu vực này là một trong những bước quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, giảm thiểu tối đa những rắc rối về thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp là việc hướng đến người dân, mang lại lợi ích tối đa cho người dân.