Quy định mới về hạn mức đất ở trên địa bàn TP.HCM

Ngày 17.5, theo thông tin từ UBND TP.HCM, cơ quan này vừa ban hành quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, thay thế cho các quyết định cũ không còn hiệu lực.
Quy định mới về hạn mức đất ở trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 160m2/hộ.

Các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 200m2/hộ.

Khu quy hoạch phát triển đô thị không quá 250m2/hộ. Khu vực huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn tại các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 300m2/hộ.

Được biết hạn mức đất ở này áp dụng cho các mục đích gồm giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở; xác định nghĩa vụ tài chính; bồi thường, hỗ trợ về đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đất ở có vườn, ao.

Ngoài ra, đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18.12.1980 đến trước ngày 1.7.2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 của Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở, thì diện tích đất ở được xác định bằng một lần hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở.

Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

Đối với trường hợp hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, hạn mức đất ở các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 200m2/hộ. Các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 250m2/hộ. Khu quy hoạch phát triển đô thị không quá 300m2/hộ. Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn tại các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 400m2/hộ.

Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 26.5.2016.

Theo Một thế giới