Putin đưa mỏ dầu mới ở cực bắc vào hoạt động

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khai trương dự án Bắc Cực lớn nhất và đưa mỏ dầu Đông Messoyakhskoye vào sản xuất.
Putin đưa mỏ dầu mới ở cực bắc vào hoạt động.
Putin đưa mỏ dầu mới ở cực bắc vào hoạt động.

Lãnh đạo Nhà nước chúc mừng nhân viên ngành năng lượng nhân sự kiện khởi động mỏ mới, và gọi đó là "một sự kiện quan trọng trong đời sống của ngành năng lượng Nga".

Buổi lễ diễn ra trong chế độ cầu truyền hình. Ngoài ra, tham gia sự kiện có Chủ tịch Hội đồng quản trị "Gazprom" Alexey Miller từ Novo-Ogaryovo và trực tiếp từ Đông Messoyakhskiye có Chủ tịch Hội đồng quản trị "Rosneft" Igor Sechin. 

Tổng thống dự tính rằng, việc cung cấp dầu từ mỏ Đông Messoyakhskiye ra nước ngoài sẽ góp phần vào ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Vladimir Putin lưu ý rằng, dầu chảy qua đường ống "Đông Siberia — Thái Bình Dương". 

Dòng dầu này sẽ được chuyển giao đến cả hai thị trường trong nước và toàn cầu, điều đó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển và sẽ góp phần trọng yếu nâng cao tính bền vững của thị trường năng lượng thế giới.