Chuyện nữ tử tù mang thai và quyền của đứa trẻ

Chuyện nữ tử tù mang thai và quyền của đứa trẻ

Còn nhớ 10 năm trước nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh trong những ngày ở trại tạm giam CA tỉnh Hòa Bình chờ ra pháp trường đã gạ gẫm được nam phạm nhân Nguyễn Trường Thiên làm mình có thai và cháu Nguyễn Oanh Thiên N ra đời, nhờ đó Oanh đã thoát tội chết.