Ông Trầm Bê vẫn chưa rời Sacombank

Trường hợp ông Trầm Bê có nguyện vọng thôi vị trí thành viên HĐQT thì các cổ đông Sacombank sẽ quyết định tại đại hội cổ đông bất thường sắp tới.
Vốn điều lệ của Sacombnak tăng lên 18.852 tỉ đồng, tương ứng với 1,88 tỉ cổ phiếu
Vốn điều lệ của Sacombnak tăng lên 18.852 tỉ đồng, tương ứng với 1,88 tỉ cổ phiếu

Trao đổi với NLĐ, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho biết tuy ông Trầm Bê thôi giữ ghế Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank kể từ ngày 11-11 theo nguyện vọng cá nhân nhưng hiện tại ông vẫn là thành viên HĐQT Sacombank bởi vị trí thành viên HĐQT là do cổ đông bầu chọn.

Vị lãnh đạo trên cũng cho hay Sacombank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1-2016 để bầu chọn bổ sung một vài thành viên HĐQT. Sau đó, HĐQT mới sẽ bổ nhiệm người thay thế ông Trầm Bê giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Sacombank. Trường hợp ông Trầm Bê có nguyện vọng thôi thành viên HĐQT thì các cổ đông Sacombank cũng sẽ quyết định tại đại hội cổ đông bất thường này.

Liên quan đến thông tin cổ phiếu phiếu Sacombank (STB), ngày 28-10, Sacombank đã hoàn tất phát hành 642,7 triệu cổ phiếu, trong đó 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông Ngân hàng Phương Nam để hoán đổi thành cổ phiếu Sacombank sau khi hai ngân hàng sáp nhập vào ngày 1-10, phân phối bổ sung do hoán đổi thêm 100 triệu cổ phiếu, 228 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 14 triệu cổ phiếu thưởng.

Ngày 12-11, Sacombank đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành. Cụ thể, Sacombank sẽ niêm yết bổ sung thêm 642,7 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi lên1,88 tỉ cổ phiếu, tương ứng mức vốn điều lệ lên 18.852 tỉ đồng.

Theo NLĐ