Ông Tiết Văn Thành chính thức làm Tổng giám đốc Agribank

Ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank từ ngày 9/2/2015.
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị

Theo Quyết định số 159/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank từ ngày 9/2/2015.

Năm 2014, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014.

Tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2013. Trong đó, tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 78% vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) của ngân hàng đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8%. 

Năm 2015, Agribank đặt mục tiêu tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tỷ lệ khoảng 80% dư nợ; tăng vốn tự có, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, nợ xấu dưới 3%... 

                                                                              Theo Bizlive