OceanBank bổ nhiệm thêm 2 Phó tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Ngô Ngọc Đông sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương kể từ ngày 06/04/2015.
OceanBank bổ nhiệm thêm 2 Phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank - OJB) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Ngô Ngọc Đông đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương kể từ ngày 06/04/2015.

Bà Nguyễn Thị Hiền là cử nhân kế toán và ông Ngô Ngọc Đông là kỹ sư điện tử viễn thông.

Hiện ban lãnh đạo của Oceanbank đang gồm 11 Phó tổng giám đốc, trong đó ông Vũ Nhật Lâm, vừa là Phó tổng giám đốc kiêm vị trí quyền Tổng giám đốc

Trong khi đó, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của OceanBank vẫn đang bỏ trống sau khi bà Đào Thị Thúy thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị OJB từ ngày 03/04/2015. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định ông Đỗ Thanh Sơn là người đại diện để thay mặt OJB xử lý các công việc liên quan đến hoạt động của OJB.

Ban lãnh đạo của OceanBank hiện tại.
Ban lãnh đạo của OceanBank hiện tại.

Theo Bizlive