Oceanbank bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc thứ 9

Sau khi ông Phạm Ngọc Dũng được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, Ban Điều hành Oceanbank hoạt động với 9 vị Phó Tổng.
Oceanbank bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc thứ 9

Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

 Theo đó, ông Phạm Ngọc Dũng – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

 Sau khi ông Phạm Ngọc Dũng được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, Ban Điều hành Oceanbank hoạt động với 9 vị Phó Tổng, bao gồm: ông Vũ Nhật Lâm, ông Trần Thanh Quang, bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Võ Việt Trung, bà Lê Thị Thu Thủy, ông Lê Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Lê Minh Thành và ông Phạm Ngọc Dũng.

Hiện vị trí Tổng Giám đốc Oceanbank đang để trống sau khi nguyên Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Minh Thu được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT hồi tháng 10 năm ngoái và bị bắt tạm giam 2 tháng sau đó để phục vụ cho quá trình điều tra. Trong 9 Phó Tổng hiện tại của Oceanbank, ông Vũ Nhật Lâm được giao vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Theo Dân trí