Novaland báo lãi 1.177 tỷ đồng nửa đầu 2020

VietTimes – Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến, lợi nhuận sau thuế của Novaland 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.177 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh minh họa (Nguồn: Novaland)
Ảnh minh họa (Nguồn: Novaland)

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, quý 2/2020, doanh thu thuần của Novaland đạt 709 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 75% về mức 217 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 874 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả lợi nhuận này do doanh thu hoạt động tài chính của Novaland tăng đột biến, tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1.807 tỷ đồng. Khoản doanh thu này đến từ việc bán các công ty con của Novaland.

Cụ thể, ngày 31/3/2020, Novaland bán toàn bộ vốn góp tại CTCP Đầu tư BĐS Phong Điền với giá 987 tỷ đồng, ghi nhận khoản lãi 795 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngày 23/6/2020, Novaland tiếp tục bán một phần vốn góp tại Cảng Phú Định với giá 2.396 tỷ đồng, ghi nhận khoản lãi 1.705 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của Novaland đạt 1.663 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế là 1.177 tỷ đồng, tăng 48 % so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 của Novaland
Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 của Novaland

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Novaland đạt 98.779 tỷ đồng, tăng 8.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho là 59.188 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản. Chủ yếu là bất động sản đang xây dựng bao gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế và chi phí xây dựng.

Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền của Novaland tính đến cuối quý 2/2020 đạt 5.879 tỷ đồng, trong đó riêng tiền mặt là 2.421 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản này được Novaland dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và bảo lãnh là 830 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối quý 2/2020, nợ phải trả của Novaland là 74.212 tỷ đồng, trong đó phải trả dài hạn là 20.186 tỷ đồng, vay dài hạn 25.694 tỷ đồng, vay ngắn hạn là 12.393 tỷ đồng. Các khoản vay chủ yếu từ ngân hàng và phát hành trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu của Novaland tính đến ngày 30/6/2020 đạt 24.567 tỷ đồng, tăng 106 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2020, Novaland đặt kế hoạch doanh thu đạt 14.877 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 4.272 tỷ đồng và 3.387 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 6% và 8% so với năm ngoái.

Ngày 24/7 vừa qua, Novaland thông qua kế hoạch phát hành 14,5 triệu cổ phiếu, tương ứng1,5% vốn điều lệ, qua đó nâng vốn điều lệ lên 9.840 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý 3 – quý 4/2020./.