Triển vọng sáng lợi nhuận ngân hàng

Triển vọng sáng lợi nhuận ngân hàng

VietTimes – Ngân hàng có nợ xấu thấp, tỉ lệ bao phủ cao và đặc biệt là có tỉ lệ tài sản đảm bảo bằng bất động sản lớn sẽ tiếp tục có lợi nhuận tốt, theo chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS).
Lo nợ xấu “nhốt" tại VAMC chảy ngược về ngân hàng

Lo nợ xấu “nhốt" tại VAMC chảy ngược về ngân hàng

Sau hơn 3 năm tái cơ cấu, 91,2% nợ xấu đã được xử lý, nhưng nỗi lo lớn nhất là hơn 40% nợ xấu của toàn hệ thống, được “nhốt trong kho” Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), luôn có nguy cơ quay trở lại bảng cân đối tài sản của các ngân hàng.