Nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ được tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2023?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các ngân hàng TMCP do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ được tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 – 2023. Agribank sẽ được tăng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước.
Nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ được tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2023?
Nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ được tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2023?

Nội dung này thuộc nhóm giải pháp hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được đề cập trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ lãi suất 2%/năm giai đoạn 2022 – 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực như: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiên cứu giữ ổn định tỉ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính toán hợp lý tỉ lệ dữ trữ bắt buộc, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5%-1%/năm trong hai năm 2022 – 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, thị trường tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ giai đoạn 2021 – 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiến hành theo dõi chặt chẽ các chỉ số vĩ mô để có giải pháp kịp thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, trong đó đặc biệt chú trọng đến chỉ tiêu lạm phát, nợ xấu. Đồng thời, cân đối giải pháp tiền tệ hỗ trợ chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt./.