NHNN chấp thuận cho VietinBank, OCB tăng vốn thêm hàng nghìn tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều năm liền, VietinBank hoạt động ở điểm tới hạn về tăng trưởng tín dụng khi vốn chủ sở hữu chưa thể tăng. Song, với sự chấp thuận của NHNN, 'cơn khát vốn' của nhà băng này sắp đến hồi kết.
VietinBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 48.000 tỉ đồng (Nguồn: Internet)
VietinBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 48.000 tỉ đồng (Nguồn: Internet)

NHNN vừa chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã CK: CTG) từ 37.234 tỉ đồng lên 48.057 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng 29%.

Việc tăng vốn của VietinBank được thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

VietinBank dự kiến sử dụng toàn bộ số vốn tăng thêm để phục vụ hoạt động kinh doanh như: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác.

Nếu kế hoạch tăng vốn nêu trên thành công, VietinBank dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (tương đương hơn 2.400 tỉ đồng).

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,6%, nguồn vốn được lấy từ toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

OCB được tăng vốn thêm 2.739 tỉ đồng

Bên cạnh VietinBank, NHNN cũng vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2.739 tỉ đồng.

Năm 2021, OCB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 32%, lên gần 14.450 tỉ đồng.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.959 tỉ đồng lên 13.698 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Nguồn vốn sử dụng được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó, OCB cũng dự kiến chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nếu nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, OCB sẽ trình cổ đông thông qua phương án nới “room” ngoại lên mức tối đa là 30%.

Ngoài ra, OCB còn lên kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm, mỗi năm được giải tỏa 25%.

Với nguồn vốn tăng thêm, OCB dự kiến dành 2.620,9 tỉ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; số tiền còn lại dùng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

Năm 2021, ĐHĐCĐ OCB đã thông qua phương án tăng trưởng tín dụng ở mức 25% (trong điều kiện NHNN phê duyệt kế hoạch đề xuất của ngân hàng); lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2020./.