Nhiều bất động sản của các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được thu hồi

TPHCM hiện có 12 địa chỉ nhà đất của các DNNN, với tổng diện tích 49.016 m2 chưa được thu hồi. UBND TPHCM đã yêu cầu phải nêu rõ lý do chưa thu hồi, các vướng mắc phát sinh, tiến độ giải quyết và báo cáo đề xuất chỉ đạo xử lý.

Một phần diện tích của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vẫn chưa được thu hồi

Một phần diện tích của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vẫn chưa được thu hồi

UBND TPHCM vừa lên kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM năm 2015.

 Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của đơn vị đã được phê duyệt theo phương án (đợt 1), trong đó có phương án xử lý đối với nhà đất tiếp tục rà soát trình UBND TP phê duyệt (đợt 2) và nhà đất kê khai bổ sung theo Kết luận thanh tra số 75/KL-TT năm 2011 của Thanh tra Bộ Tài chính. Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu tập trung công tác hậu kiểm về triển khai thực hiện phương án sắp xếp nhà đất đã được Bộ Tài chính, UBND TPHCM phê duyệt của các cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty, Công ty 100% vốn Nhà nước thuộc khối trung ương và TPHCM. 

Theo thống kê, hiện trên địa bàn toàn thành phố còn 12 địa chỉ nhà đất với tổng diện tích 49.016m2 chưa được thu hồi như: Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Cao su Bến Thành, Đoàn Nghệ thuật hát Bội, Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, một phần diện tích của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải Xăng dầu, Công ty Công trình giao thông 60 (Bộ GTVT), Tổng Công ty Dầu VN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)…

 Đối với 12 địa chỉ nhà đất chưa thu hồi này, UBND TPHCM yêu cầu phải nêu rõ lý do chưa thu hồi, các vướng mắc, tiến độ giải quyết và báo cáo đề xuất chỉ đạo xử lý.

 Đồng thời yêu cầu UBND các huyện như Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn rà soát 263 địa chỉ nhà đất tại địa phương để cung cấp hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 09 (viết tắt BCĐ 09, thuộc Sở Tài chính) đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch gửi về BCĐ 09 tổng hợp, rà soát trình thành phố.

 Đối với 230 nhà đất được UBND TPHCM, Bộ Tài chính phê duyệt, thu hồi, giao UBND các quận, huyện, Sở Tài nguyên & Môi trường, đơn vị được giao tiếp nhận thu hồi phải báo cáo hiện trạng sử dụng và tiến độ thực hiện những nhà đất đã thu hồi.

 UBND TPHCM cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước… định kỳ hàng tháng, hàng quý phải báo cáo tiến độ cho BCĐ 09 đối với 1.809 nhà đất đã được phê duyệt cho bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

 Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao cho BCĐ 09 chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các mặt bằng nhà đất dôi dư do các đơn vị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích và không hiệu quả qua quá trình sắp xếp, xử lý lại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, giới thiệu, bố trí cho các đơn vị tham gia Chương trình Bình ổn thị trường đầu tư xây dựng làm cửa hàng, siêu thị để phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn thành phố.

Theo Dân trí