Thông điệp về một nền kinh tế không tiền mặt

Thông điệp về một nền kinh tế không tiền mặt

VietTimes -- Mặc dù số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại Việt Nam đã lớn hơn cả dân số 92 triệu người song ứng dụng chủ yếu vẫn chỉ là rút tiền ở máy ATM để rồi lại chi tiêu bằng tiền mặt. Mới đây, cựu vận động viên xe đạp địa hình Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng hai người bạn vừa bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt 1.800 km với thông điệp về một nền kinh tế không tiền mặt.