“Người của SCIC” làm Quyền Tổng giám đốc Dược Hậu Giang

VietTimes -- CTCP Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG) vừa công bố thông tin về nhân sự. Theo đó, HĐQT đã  quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Đình Khương Duy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời hạn 6 tháng kể từ 1/9/2017.

Ông Đoàn Đình Duy Khương, Quyền Tổng giám đốc DHG - Ảnh: Báo đầu tư

Ông Đoàn Đình Duy Khương, Quyền Tổng giám đốc DHG - Ảnh: Báo đầu tư

Được biết, ông Duy hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường của Dược Hậu Giang.

Ông Đoàn Đình Khương Duy sinh năm 1974. Ông bắt đầu làm việc tại Dược Hậu Giang từ tháng 3/2000 với cương vị là nhân viên phòng kế hoạch XNLH Dược Hậu Giang, chuyên phụ trách hội chợ và các hoạt động quảng bá thương hiệu. Đến năm 2004 đã là Giám đốc Thương hiệu, Phó phòng Marketing...

Hiện tại, ông Đoàn Đình Duy Khương đang là người đại diện cho gần 17 triệu cổ phiếu DHG do SCIC sở hữu, tương ứng gần 13% vốn điều lệ của Dược Hậu Giang

Trước đó, ngày 23/08/2017, HĐQT DHG đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Việt Nga. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị DHG đã quyết định tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ từ 01/09/2017 cho đến khi có quyết định khác của HĐQT đối với ông Lê Chánh Đạo - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và hỗ trợ và bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng.

Về nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017, Hội đồng quản trị Dược Hậu Giang đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Nguyên Học (Chủ tịch HĐQT) và ông Lê Đình Bửu Trí (Phó Chủ tịch HĐQT).

Song song với sự rút lui của hai nhân sự SCIC, DHG cũng kiện toàn HĐQT bằng hai tân nhân sự. Theo đó, tại Nghị quyết số 011/2017/NQ.HĐQT, Hội đồng quản trị DHG đã phê chuẩn chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017.

Nghị quyết cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia thành viên HĐQT nhưng “hiệu lực của việc bổ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.