Trường kỳ thâu tóm cổ phiếu dược

Trường kỳ thâu tóm cổ phiếu dược

VietTimes -- Cùng nhiều lần công khai chào mua để hướng tới sở hữu lượng cổ phần chi phối, hành trình thâu tóm công ty dược của Taisho Group và CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim), bên cạnh sự khác biệt về quy mô giá trị thương vụ, vẫn có những điểm đáng chú ý.