Ngày 5/12: Xăng tăng giá 300đ/lít

Từ 19h ngày 5/12, giá xăng có điều chỉnh sau văn bản chỉ đạo điều hành của Liên bộ Tài chính - Công thương.
Lần tăng giá xăng lần này được đánh giá là không đáng kể nhờ xả quỹ bình ổn
Lần tăng giá xăng lần này được đánh giá là không đáng kể nhờ xả quỹ bình ổn

Liên bộ Tài chính – Công thương vừa có văn bản chỉ đạo điều hành giá xăng dầu trong nước. Cự thể mỗi Mỗi lít xăng RON 92 được tăng thêm không quá 304 đồng một lít, lên tối đa 16.675 đồng. Xăng E5 tăng thêm 301 đồng và không cao hơn 16.226 đồng một lít. Các mặt hàng dầu tăng giá từ 163 đồng đến 275 đồng một lít.

Đồng thời, liên bộ cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

Đến 19h, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã áp dụng giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 là 16.670 đồng, các mặt hàng khác có biến động cụ thể như sau:

 Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc tăng giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Đáng chú ý trong lần tăng giá xăng lần này là việc chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ này so với kỳ trước lên tới hơn 800 đồng/lít xăng RON 92, song mức tăng giá lại không đáng kể nhờ xả quỹ bình ổn. Cụ thể, chi quỹ cho xăng khoáng tăng từ 0 đồng lên 500 đồng/lít; xăng E5 lên 450 đồng/lít; dầu diesel 250 đồng/lít; dầu hoả 360 đồng/lít và dầu madut 400 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 12 lần với tổng cộng mức tăng khoảng 5.300 đồng/lít và có 9 lần giảm giá với tổng cộng mức giảm gần 5.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, mặt hàng xăng cũng có 2 lần giữ nguyên giá. Trong lần điều chỉnh gần nhất, giá xăng đã giảm mạnh, xăng RON 92 giảm 521 đồng/lít xuống mức tối đa 16.371 đồng/lít; xăng sinh học (E5) giảm 355 đồng/lít xuống mức tối đa 16.221 đồng/lít; dầu diesel giảm 514 đồng/lít xuống mức tối đa cho phép 12.509 đồng/lít; dầu hoả giảm 578 đồng/lít xuống còn 10.965 đồng/lít; dầu madut giảm 373 đồng/kg xuống 9.687 đồng/kg.