Ngành dầu khí nơi khó khăn, nơi lãi lớn

Theo tin từ Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) ngày 15.8, việc giá dầu tiếp tục giảm mạnh lần 2 trong khoảng 2 tháng qua (hiện xuống dưới 45 USD/thùng) đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn vị thành viên của tập đoàn.
Ngành dầu khí nơi khó khăn, nơi lãi lớn

Cụ thể, doanh nghiệp thuộc ngành mũi nhọn của tập đoàn như Tổng công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling - PVD) trong 6 tháng đầu năm nay có doanh thu hơn 6.000 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỉ đồng, giảm 17%.

Theo ước tính của PVD, năm nay doanh thu hợp nhất cũng sẽ giảm tới 35% và lợi nhuận sau thuế giảm tới 38% so với năm 2014. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp lãi lớn như Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) nhờ hưởng lợi lớn từ việc giá nguyên liệu đầu vào (chủ yếu là khí) trên thế giới giảm.

Theo Thanh Niên