Infographic Năm 2015 tài sản giới siêu giàu tăng 650 tỷ USD

Năm 2015, có thêm 290 người gia nhập danh sách tỷ phú thế giới của Tạp chí Fobes, nâng tổng giá trị sở hữu của hơn 1800 tỷ phú trên toàn thế giới lên thành 7.050 tỷ USD, tăng 650 tỷ USD so với năm 2014.

Theo TTXVN