Mỹ: 1 ông chồng với 3 người vợ là chị em và 24 người con

Tại Mỹ, 1 người đàn ông có 3 người vợ là chị em gái của nhau và đang sống rất hạnh phúc. Họ sinh hạ được tất cả 24 người con.
Đại gia đình Joe 3 vợ với 24 người con
Đại gia đình Joe 3 vợ với 24 người con

Người chồng tên là Joe Darger, năm nay 43 tuổi. Hai trong số ba người vợ là Vicki và Valerie là chị em sinh đội - năm nay 42 tuổi. Ngoài ra, một người vợ khác tên là Alina- 43 tuổi là chị họ của họ. Joe có một công ty xây dựng. 

 Tổng cộng họ sinh được 24 người con, tất cả đều đang chung sống rất hạnh phúc. 

Các bang của Mỹ đều có đạo luật riêng. Nguyên tắc là tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Nhưng nước Mỹ cũng cho phép tự do tôn giáo. Tại bang Utah của Mỹ có một bộ lạc theo đạo Mormon - theo chế độ một chồng nhiều vợ. 

Năm Joe 18 tuổi, lúc đầu anh cùng hẹn hò với Vicki và chị họ cô là Alina. Anh nói cả hai người là bạn thân của nhau, đều có tình cảm với anh. Thế là tình cảm của anh với hai người cũng bắt đầu nảy sinh. 

Theo DM