Một năm sóng gió sắp qua đi, PVC đã làm được những gì?

VietTimes – Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC (HNX: PVX) đã ra thông báo họp ĐHĐCĐ khi mà chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2017.
PVC tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm (Nguồn: PVC)
PVC tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm (Nguồn: PVC)

Tích cực thoái vốn

Theo nội dung tài liệu mà PVC công bố, tính đến 31/12/2016, PVC còn tham gia góp vốn tại 32 đơn vị với tổng giá trị đầu tư là 3.180,74 tỷ đồng (giảm 48,18 tỷ đồng và 2 đầu mối so với năm 2015) với cơ cấu đầu tư như sau: (i) Đầu tư tại 09 Công ty con là 1.986,21 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng giá trị đầu tư; (ii) Đầu tư tại 12 công ty liên kết là 784,81 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng giá trị đầu tư; (iii) Đầu tư tại 11 đơn vị đầu tư tài chính khác là 409,73 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng giá trị đầu tư.

Lũy kế trích lập dự phòng của PVC tính đến hết năm 2016 là 1.564,68 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/12/2015 là 66,33 tỷ đồng.

Một năm sóng gió sắp qua đi, PVC đã làm được những gì? ảnh 1Tình hình thoái vốn Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC tại các đơn vị thành viên (Nguồn: PVC)

Năm 2016, do hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn, chỉ có 02/32 doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức cho PVC số tiền là 9,78 tỷ đồng (PVC-MS trả cổ tức là 9,18 tỷ đồng; Petrowaco 0,60 tỷ đồng), các đơn vị còn lại có mức lợi nhuận rất thấp hoặc thua lỗ nên không có kế hoạch trả cổ tức.

Một năm sóng gió sắp qua đi, PVC đã làm được những gì? ảnh 2Tình hình thoái vốn Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC tại các dự án BĐS (Nguồn: PVC)

Bên cạnh đó, PVC tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (đến thời điểm 30/06/2017, dự án đạt 79,54%); Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn- Gói thầu Civil 6 và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Trông chờ kết quả quý IV/2017

Tài liệu PVC công bố cũng cho biết thêm, Tập đoàn này cũng đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 là 40 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2016.

Tuy nhiên, lũy kế đến 30/09/2017, tập đoàn đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế hợp nhất lên tới 41,87 tỷ đồng. Nguyên nhân được PVC cho biết là do phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định và hầu hết các đơn vị đều gặp khó khăn trong quý III/2017 nên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm.

Như vậy, nếu kết quả kinh doanh quý IV phải đạt gần 80 tỷ đồng, PVC mới có thể hoàn thành được kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận kế hoạch năm 2017 của công ty mẹ dự kiến khoảng 55 tỷ đồng nếu có thể thực hiện được, cũng chỉ bù đắp được một phần nhỏ cho khoản lỗ lũy kế lên tới 2.887 tỷ đồng của công ty mẹ ghi nhận tại ngày 31/12/2016.

Một năm sóng gió sắp qua đi, PVC đã làm được những gì? ảnh 3Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVC - Mã CK: PVX (Nguồn: PVC)

Tại cuộc họp đại hội lần này, Ban lãnh đạo PVC cũng có tờ trình khác liên quan đến Phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016 – 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC…