Một cá nhân đã “ôm” trọn 22,42% cổ phần của Bộ Giao thông tại VIVASO

VietTimes – Một nhà đầu tư cá nhân đã bỏ ra 74,37 tỷ đồng để sở hữu trọn lô 74,4 triệu cổ phần (22,42% vốn điều lệ) tại Tổng công ty Vận tải Thủy (VIVASO) mà Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra đấu giá. Đáng nói số tiền này chỉ cao hơn giá khởi điểm đúng 5 triệu đồng.

Một cá nhân đã “ôm” trọn 22,42% cổ phần của Bộ Giao thông tại VIVASO

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP được tổ chức vào ngày 10/03/2016 như sau:

- Tên tổ chức đại diện sở hữu cổ phần: Bộ Giao thông vận tải

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 7.349.131 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 10.119 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một lô cổ phần: 74.365.856.589 đồng/lô

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 3 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 22.047.393 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 22.047.393 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 74.370.000.000 đồng/lô

- Giá đặt mua thấp nhất: 74.366.000.000 đồng/lô

- Giá đấu thành công: 74.370.000.000 đồng/lô

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 7.349.131 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thủy tiền thân là Tổng công ty Đường sông miền Bắc là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 2125QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở tách 12 đơn vị sản xuất, kinh doanh từ Cục Đường sông Việt Nam (nay là Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam).

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Chính Phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Tổng công ty Vận tải thủy thành Công ty cổ phần đã hoàn thành việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 23/05/2014.

Ngày 18/06/2014 Tổng công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu từ thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP (VAVISO); Vốn điều lệ: 320.777.538.088 đồng; Địa chỉ trụ sở chính: Số 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hiện VAVISO đang có trong danh mục đội tàu của mình 41 tàu đẩy với tổng công suất 10.378 CV; 164 xà lan với tổng công suất 60.070 TPT.

Với năng lực đội tàu hiện có, hàng năm Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy có khả năng vận chuyển được từ 2,5¸ 4 triệu tấn hàng, đáp ứng được nhu cầu vận tải thủy nội địa khu vực phía Bắc.

Kế hoạch doanh thu mà VAVISO dự kiến cho năm 2016 là 1.006 tỷ đồng (trong đó, doanh thu thủy + bộ là 392 tỷ đồng),  và lợi nhuận là 27 tỷ đồng.

Xuân Thắng