MobineHome - biệt thự trong container

Một trong những ý tưởng sáng tạo dành cho những tình huống khẩn cấp, những khu giãn dân với thời gian ngắn, nhưng khu quy hoạch dân cư nhanh đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh và hình thành những khu dân cư trong những khu vực giao thông khó khăn, phức tạp.
MobineHome - biệt thự trong container

Mobine - Home, kiểu nhà thiết kế dạng container cho phép có thể vận chuyển các ngôi nhà đến mọi nơi bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau, bao gồm cả trực thăng vận tải cho phép nhanh chóng tổ chức các khu dân cư với tốc độ cao. Mobine - Home đáp ứng các yêu cầu quan trọng về việc định cư nhanh chóng, tập trung phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa trong những điều kiện thực tế của miền núi, biên giới và hải đảo.

TB